VAN TIM ĐỘNG MẠCH CHỦ

Tất cả các vòng may van On-X được làm bằng polytetrafluoroetylen (PTFE).

THẬN TRỌNG: Tham khảo kỹ hướng dẫn sử dụng đi kèm với mỗi van để biết chỉ định, chống chỉ định, cảnh báo, biện pháp phòng ngừa và các biến chứng có thể xảy ra.

Valve Size

Catalog Number

Tissue Annulus Diameter (mm)

Internal Diameter (mm)

Flare Diameter (mm)

Sewing Ring Diameter1 (mm)

Overall Height (mm)

Orifice Height (mm)

Internal Orifice Area (cm2)

19

ONXAC-19 / ONXACE-19

19

17.4

20.1

27

13.3

10.8

2.28

21

ONXAC-21 / ONXACE-21

21

19.4

22.2

30

14.7

11.9

2.84

23

ONXAC-23 / ONXACE-23

23

21.4

24.3

33

16.1

13.1

3.44

25

ONXAC-25 / ONXACE-25

25

23.4

26.4

34

17.8

14.2

4.11

27/29

ONXAC-27/29 / ONXACE-27/29

27-29

23.4

26.4

36

17.8

14.2

4.11